FETHİYE ROTARY KULÜBÜ

 

“Rotary” denilen kuruluşu nasıl tanımlarsınız? Rotary kulüplerinin sayısız özellikleri yanında sayıları milyonları aşan rotaryenler’in faaliyetlerini tanımlamak, öyle birkaç cümle ile anlatılabilecek şey değil. Rotary hizmetlerinin nitelikleri, uluslararası bir kuruluş olması, güçlü dostluk bağları, çeşitli mesleklerin temsil edilişi, iyi niyetin geliştirilmesi ve dünya anlayışı, yüksek ahlaki değerlerin önemsenmesi, diğer insanlarla ilgilenme ve daha birçoklarını içerir bir tanımlama bulmak gerçekten güçtür.

1976 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, Rotary’nin temel esaslarının tam bir tanımını yaptırmak ister. Bunun üzerine, o sırada Rotary’de halkla ilişkiler komitesinde görevli üç kişilik bir guruptan Rotary’yi tek bir cümle ile tanımlamaları istenir. Çeşitli taslaklar üzerinde yapılan çalışmalar sonunda aşağıda yazılı olan tanımlama ortaya çıkar. Bu tanımlama çeşitli Rotary yayınlarında bugüne kadar kullanılagelmiştir.

“ROTARY, İnsanlığa hizmet vermek, her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmek ve dünyada barış ve iyi niyeti yaymak amacıyla, dünyadaki iş ve meslek sahibi bireylerin birleşmelerinden meydana gelmiş bir kuruluştur”.

“Rotary Kulübü Nedir?” diye soranlara yukarıda yazılı bu cümle ile cevap vermek amacıyla, bu cümleyi ezberlemeye gerçekten değer.

Rotary

cropped-ana-sayfa-rotary-kulubu.png

Fethiye Rotary

ana-sayfa-fethiye-rotary-kulubu

Faaliyet Raporu

ana-sayfa-aktivite-raporu

Projeler

ana-sayfa-projeler